MayMeasureMonth

Улаанбаатар хотын хүн амын дундах цусны даралт ихсэлт, түүний эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархатын STEPS судалгаа-2018

#ДаралтааХэмжих5сар

Close Menu

Ажил дээрээ цусны даралтаа үнэгүй хэмжүүлэх үү?