ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ:

Тархалтаараа дэлхийд тэргүүлж буй зүрх судасны өвчлөл, түүнээс үүдэлтэй нас баралтыг багасгах, ялангуяа хөгжиж буй орнуудад тус асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг болох зорилгоор Швейцарь улсын “Новартис сан” сайн санааны байгууллага “Эрүүл зүрх – Эрүүл хот” хөтөлбөрийг санаачлан 3 тивийн 3 улсад нэгэн зэрэг хэрэгжүүлж байна.

Ази тивээс Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот сонгогдож, “ЭРҮҮЛ ЗҮРХ – ЭРҮҮЛ УЛААНБААТАР” хөтөлбөр үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн ажиллаж байна.

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ:

Дэлхийн дунджаас 4 дахин их

100.000 хүн амд ногдох тархины цус харвалтын тохиолдлоор дэлхийд НЭГДҮГЭЭР-т бичигддэг.

2015-2016 онуудад НҮБ-ын хийсэн үнэлгээ

Халдварт бус өвчний өндөр тархалтаар дэлхийд ХОЁРДУГААР-т ордог.

Нийт нас баралтын шалтгааны 77% нь халдварт бус өвчин

Түүний 32% нь 30-70 насныхныг хамарч, эрт нас баралтын шалтгаан болж байна.

Нас баралтын 30% зүрхний шигдээс, цус харвалт зэрэг зүрх судасны өвчин эзэлдэг.

Түүний гол эрсдэлт хүчин зүйл нь цусны даралт ихсэлт юм.

ДАРАЛТ ИХСЭЛТ ЧИМЭЭГҮЙ ТАХАЛ

Цусны даралт ихсэлттэй иргэдийн дийлэнх нь буюу 70% нь даралт ихсэлттэй
байгаагаа мэддэггүй.

даралт ихсэлттэй хүн амын 20,7% нь эмчийн хяналтад байдаг.

Тэдний 7.4% нь эмчилгээ үр дүнтэй буюу даралтаа хэвийн хэмжээнд барьж чаддаг.

ЗОРИЛГО:

Иргэдийг цусны даралт ихсэлтээс урьдчилан сэргийлэх, тусламж үйлчилгээний менежментийг чанаржуулах, хяналтыг сайжруулах замаар зүрх судасны өвчлөл, нас баралтыг бууруулах.

ЗОРИЛТ:

Транс тос, давсны хэрэглээг 30%-иар багасгах замаар даралт ихсэлтийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах

Цусны даралт ихсэлтийн эрт илрүүлэгийг 80% хүртэл нэмэгдүүлэх

Цусны даралт ихсэлтийн эмчилгээний үр дүнтэй хяналтын түвшинг 50%-д хүргэх

ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хөтөлбөр амжилттай хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хот нь “Цусны даралт ихсэлтийг амжилттай бууруулж, хянаж чадсан” жишиг хот болж, дэлхийн бусад хотуудад үлгэрлэх боломж бүрдэх юм.

Нийслэлийн бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 1000-аад эмч, сувилагч нарыг сургаж, баталгаатай, чанартай даралт хэмжих багажаар бүрэн хангах

Халдварт бус өвчний эрсдэлийг бууруулахад ээлтэй орчинг ( эрүүл ажлын байр, сургууль гэх мэт ) бүрдүүлэх

Цусны даралт ихсэлтийн менежментэд эмийн сангийн удирдлага, эм зүйч нарын оролцоог нэмэгдүүлэх

Цусны даралт ихсэлтийн менежментэд дэвшилтэт ухаалаг технологи нэвтрүүлэх

Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээг өргөнөөр зохион байгуулах

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг өрнүүлж, шийдвэр гаргагч, холбогдох байгууллага, иргэдийг нотолгоонд суурилсан мэдээллээр хангах

ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ:

Үнэлгээг олон улсын нийгмийн эрүүл мэндийн институтыг үүсгэн байгуулагчдын нэг, дэлхийд үйл ажиллагаагаар тэргүүлэгч АНУ-ын өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төв (CDC), Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг гүйцэтгэнэ.

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ:

Даралт ихсэлтийн менежментийг зөвхөн эмч, эмнэлэгийн салбар бус нутгийн удирдлага, ажил олгогчид, хэвлэл мэдээлэл , хүнс үйлдвэрлэгчид, иргэний нийгмийн байгууллага зэрэг олон талт хамтын ажиллагааны тусламжтайгаар амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА

ШВЕЙЦАРИЙН НОВАРТИС САН

Menu