МэдээСтрессТаргалалт

ТАРГАЛАЛТ БОЛОН СТРЕСС НЬ БИОЛОГИЙН ХУВЬД ХОЛБООТОЙ

ТАРГАЛАЛТ БОЛОН СТРЕСС НЬ БИОЛОГИЙН ХУВЬД ХОЛБООТОЙ

Хэвлийгээрээ таргалах болон чихрийн шижин зэрэг нь БОДИСЫН СОЛИЛЦООНЫ ЭМГЭГ-т тооцогддог бөгөөд гэмтлийн дараах стресс, айдас зэрэг нь СЭТГЭЛ ЗОВНИЛЫН ЭМГЭГ-т хамаардаг.

Судалгааны баг СЭТГЭЛ ЗОВНИЛ болон БОДИСЫН СОЛИЛЦООНЫ ЭМГЭГИЙН хоорондох холбоос нь биологийн механизмд оролцдог microRNA молекулын элементүүд болохыг тогтоосон байна.

Бодисын солилцооны эмгэгүүдийн процессуудыг хүчтэй болгодог, сэтгэл зовнил үүсгэдэг хэд хэдэн microRNA-г илрүүлсэн.

microRNA-ын илрэл нь олон төрлийн эд болон эсэд янз бүр байсныг олж илрүүлсэн. Стрессийн янз бүрийн байдалд удамшил хамааралтай гэж судалгааны баг үзэж байна.

Эх сурвалж:

Chanan Meydan, et al. Trends in Molecular Medicine, 2016; 22 (9): 798

Орчуулсан: АУ-ны доктор Дашдэмбэрэлийн Нарантуяа

Neurologist, Postdoctoral Research Fellow in Japan

, ,
ИХ ХУРХИРАХ НЬ ОЙ УХААН МУУДАХ ЭМГЭГ ҮҮСГЭХ ЭРСДЛИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ
Зүрхний тосгуурын хэм алдагдалаас сэргийлэх хооллолтын 10 зөвлөмж
Menu