МэдээТархины харвалт

Харвалтыг хэрхэн оношлох вэ?

Эмчийн үзлэг

Эмч үзлэг хийхээс өмнө өвчний шинж тэмдгийн тухай нарийвчлан асууна. Өвчтөн ихэвчлэн өөрт нь онцгой хүнд мэдрэгдсэн зовиурыг хэлж, зарим нэг шинж тэмдгийг мартдаг. Туршлагатай эмч нэмэлт асуумжаар илэрсэн бүх зовиурыг мэдэж авна. Зөвхөн асуумжаар 80%-д өвчний оношийг тодруулах боломжтой байдаг. Мөн гэр бүлд тохиолдсон эмгэгийг асууж мэдэх, өвчтөний өмнөх өвчний талаар мэдээлэлтэй болох нь чухал, жишээ нь, даралт ихсэх өвчин, сахарын шижин өвчин, зүрхний эмгэг г.м.. Өмнөх хугацаанд түр зуур мэдрэлийн голомтот шинжүүд тохиолдсон эсэхийг бас мэдэх хэрэгтэй.

Эмчийн асуумжийн дараа клиник үзлэг хийгдэнэ. Ерөнхий зүрх, судас, амьсгалын үйл ажиллагааг шалгахаас гадна мэдрэлийн нарийн үзлэг хийнэ. Эхлээд толгой хэсгийн үзлэг хийнэ: хараа, сонсгол, үнэр, амт гэх мэт мэдрэхүйн чадвар шалгахаас гадна ярих чадвар, хэл яриа ойлгох эсэх, нүүрний мимикийн булчингуудын үйл ажиллагаа, нүүрний арьсны мэдрэхүйг шалгана. Дараа нь үе мөчдийн хүч чадал, хөдөлгөөний эвсэл, шөрмөсний рефлексууд, мөн арьсны мэдрэхүйг шалгана. Хүзүү хэсгийн артери судсыг чагнуураар сонссоноор эдгээр судсанд өндөр зэргийн нарийсал байгаа эсэхийг тогтоох боломжтой. Үүнээс гадна, ой тогтоолт, анхаарал төвлөрүүлэлт, танин мэдэхүй болон сэтгэцийн байдалд дүгнэлт хийнэ.

Эмчийн үзлэгийн дараа аппарат-техникийн оношлогоог залгуулна. Ингэснээр оношоо батлаж, бусад төстэй эмгэгээс ялган салгах боломжтой болно. Мөн харвалтын хэлбэр болон ангилалыг тогтооно.

Лабораторийн шинжилгээ

Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ, цусны биохимийн шинжилгээ хийснээр өвчтөний дотор эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны тухай мэдээлэлтэй болно. Онцгой сонирхлыг цусны урсах болон бүлэгнэх чадвар татна. Мөн харвалтын эрсдэл хүчин зүйлтэй холбоотой цусан дахь өөх тосны хэмжээ (холестерол, триглицерид), сахарын хэмжээ зэргийг үзэх нь чухал байдаг. Эмчилгээний явцад зарим лабораторийн шинжилгээг олон дахин давтах шаардлагатай байдаг.

Компьютертомографи

Компьютертомографи (КТ) нь өндөр хөгжсөн рентген туяагаар ажилдаг техникийн арга юм. Үүгээр хүний биеийн бүх хэсгүүдийг “хэрчин зүсэж”, харж болох юм. Зарим тохиолдолд вен судсанд тодотгогч бодис тарьж, бүтцийн өөрчлөлтийг тодруулах шаардлагатай байдаг. Энэ шинжилгээ нь ямар нэгэн өвдөлт зовиургүй, рентген туяаны хор бага байдаг. Үүнийг харвалтын шинж тэмдэгтэй бүх өвчтөнүүдэд хийх шаардлагатай.

Тархины шигдээс анхны өдөр КТ-ийн зураг дээр ихэнхдээ харагдахгүй, 2-3 хоногийн дараа тодордог. Харин тархины цус хуралт анхнаасаа тод харагдана. Мөн КТ-ийн шинжилгээгээр харвалтыг тархины хавдар болон үрэвсэл г.м. бусад эмгэгээс ялган салгаж болно. Зарим жижиг голомттой (лакунар) харвалт, мөн тархины багана хэсгийн цус хомсрол КТ-ийн зурагт харагдахгүй.

Магнетрезонанстомографи

Соронзон резонанс томографи нь КТ-тай харьцуулахад рентген туяаг биш, харин хүчтэй соронзон орныг ашиглаж хүний биеийн бүх хэсгийг “хэрчиж” харуулдаг. Энэ нь ямар ч хоргүй арга юм. КТ-тай харьцуулахад биеийн бүтцүүд илүү тод, ялангуяа жижиг бүтцүүд тод ялгарч харагдана.

Соронзон резонанс томографийг харвасан өвчтөнүүдэд ховор тохиолдолд хэрэглэдэг. Энэ нь КТ-аас 3 дахин өндөр өртөгтэй, мөн харьцангүй ховор байдаг төхөөрөмж юм. Зөвхөн КТ-аар онош гүйцэд тодроогүй, тархины баганы бүтцийг тодруулах, бусад ховор шалтгааныг оношлоход хэрэглэнэ.

Хэт авиан оношлогоо

А) Допплерсонографи

Допплерсонографийн аргаар судсан дахь цусны урсгалын хөдлөл зүйн өөрчлөлтөөс нарийсал бөглөрөлийг оношлох боломжтой. Энэ аргаар хүзүү хэсгийн артери судсууд, тархины суурь хэсгийн артери судсуудыг оношлохоос гадна Виллизийн тойргийн холбогч артериудын үйл ажиллагааг шалгах боломжтой.

Допплерсонографийн шинжилгээ нь эмчээс маш их туршлага дадал шаарддаг. Энэ шинжилгээг зөв хийвэл ямар ч өвдөлтгүй, хоргүй аргаар судасны талаар чухал мэдээлэл авах боломжтой. Хэт авианы энэ арга нь судасны нарийслыг хянаж олон дахин ашиглахад тохиромжтой. Артери судас 50%-иас илүү хэмжээгээр нарийссан тохиолдолд цусны хөдлөл зүйд өөрчлөлт илэрдэг тул допплерсонографийн аргаар 50-иас дээш хувийн нарийслыг найдвартай тогтоох боломжтой.

Б) Дуплекссонографи

Дуплекссонографийн шинжилгээ нь хэт авиан эхог допплерсонографитай хослосон арга юм. Ингэснээр цусны хөдлөл зүйг тогтоохоос гадна судасны ханыг дүрслэн үзэж, судасны ханын хатуурал, товрууны хэмжээг илрүүлнэ. Мөн судасны явц, нугларал зэргийг харж болно. Энэ шинжилгээгээр зөвхөн хүзүү хэсгийн судсуудыг оношлож болдог, тэгэхлээр, тархины артери судсуудыг бүрэн оношлохын тулд допплерсонографийг дуплекссонографийн аргатай хослуулна.

Ангиографи

Судсыг рентген зураг дээр дүрслэхийг ангиографи гэнэ. Үүний тулд судасруу тодотгогч бодис тарьж, судас болон цусаар хангагдах тухайн эрхтэний рентген зургийг секунданд олон удаа дараалан авна. Тодотгогч бодисын туулах зам нь тараагуур судас – капилляр хэсэг – хураагуур судас г.м. зураг дээр дүрслэгдэнэ.

Цавины артери судаст бүдүүн гуурс суулгаж, энэ гуурсаар нарийн катетерийг эхлээд зүрх, гол судасны дээд хэсэг хүртэл шургуулан, тархины артери судсууд руу хүргэнэ. Катетер шургуулахыг өвчтөн огт мэдрэхгүй. Дараа нь тодотгогч бодисыг катетераар дамжуулан тариад олон сери рентген зураг богино хугацаанд авна. Ингэж тархины бүх судсыг зураг дээр харуулснаар судасны нарийсал, бөглөрөл, гаж хөгжил, цүлхэн, хавдар г.м. бүх төрлийн өөрчлөлтийг илрүүлж болно.

Ангиографийн шинжилгээ нь харьцангүй эрсдэл өндөртэй, 1-2%-д хүндрэл гарч болзошгүй байдаг. Ихэнхи тохиолдолд илрэх хүндрэл нь богино хугацаагаар үргэлжилж, бүрэн гүйцэд эдгэрдэг. Ангиографийн шинжилгээ шаардлагатай эсэхийг сайтар эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. Өнөө үед допплер- болон дуплекссонографийн шинжилгээгээр хангалттай мэдээлэл аваагүй тохиолдолд ангиографийн арга руу шилждэг. Судасны мэс засал хийх шаардлагатай тохиолдолд ангиографийн шинжилгээ зайлшгүй хэрэгтэй байдаг.

Зүрхний эхо

Зүрхний гаралтай харвалтын үед зүрхний нарийвчилсан шинжилгээ хийх шаардлагатай байдаг. Ингэснээр зүрхний хавхлагын өөрчлөлт, зүрхний ханын зузаан, агших чадвар, мөн цусны бүлэн зүрхэнд харагдах эсэхийг тодруулна. Ялангуяа харвалтын тодорхой шалтгаангүй, залуу хүмүүст зүрхний эхо шинжилгээ хийх нь чухал байдаг.

Харвасан хүн бүрт бүх шинжилгээг хийх шаардлагагүй байдаг. Мөн зарим тохиолдолд хийж болох бүх шинжилгээ хийгдсэн мөртөө харвалтын шалтгаан тодордоггүй.

АУ-ны доктор, Ц.Намхайдорж иргэдэд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өглөө.
Эрүүл Зүрх – Эрүүл Улаанбаатар хѳтѳлбѳрийн Удирдах зѳвлѳл байгуулагдлаа.
Menu