ЗөвлөмжМэдээСтресс

Хуримтлагдсан стрессээс хэрхэн салах вэ?

 • Өөртөө анхаарал тавь
 • Тохирсон хамгаалах тогтолцоог танин мэдэх хэрэгтэй
 • Өөрийхөө хувийн боломжийг бурэн дуурэн ашигла
 • Нийгмийн харилцаа холбоогоо өргөжуулэх Чөлөөт цагаа зөв зохицуулах
 • Өөрийхөе тухай мэд
 • Өерийхөө нөөц бололцоог
 • Өөрийн стресст өгөх хариу урвалын хүчийг мэд
 • Хамтрах, харилцах, ангижрах, оролцох
 • Эргэлзэх, айх, тааламжгүй зүйл байвал хэн нэгнийг олж хамтрах
 • Өөрийхөө хэрэгцээг илэрхийлж гаргах
 • Үгүй гэж хэлж сурах
 • Нэг нэгнийгээ дэмжих
 • Өөрийхөө хамт олныг хамгаалах, тэдний үгийг сонс
 • Зөрчилдөх хийгээд түүнийг эргэн санахаас зайлсхийх
 • Ямар нэгэн тааламжгүй үйл явдал бий болсон үед ярилцаж сэтгэлээ нээ.
,
Архины тухай ам дамжсан 13 төөрөгдөл
Зүрхний шигдээсийн үед зайлшгүй сэргийлэх, зайлсхийх зургаан алдаа
Menu